Học viên - Sinh viên

Khảo sát tình hình việc làm cựu sinh viên Tốt nghiệp năm 2017

15-08-2018

Thực hiện khảo sát thông tin về "Tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội năm 2017". Nhà trường trân trọng đề nghị các bạn cựu sinh viên cung cấp thông tin theo đường link đính kèm.

Trân trọng cảm ơn các bạn và chúc các bạn thành công trong cuộc sống!

Đường link Khảo sát tình hình việc làm của cựu sinh viên Tốt nghiệp năm 2017: 

https://docs.google.com/forms/d/1dmEVdNEBtn1qN2ANIQYjA_u22uZkaJChFTTAmHKnjzk/edit

 

Phòng CTSV

Các tin khác: