Tin tức -Truyền thông

Thượng tôn pháp luật trong thời đại cách mạng 4.0

17-08-2018

(ĐCSVN) - Thượng tôn pháp luật là nền tảng cho sự phát triển, văn hoá của doanh nghiệp. Đặc biệt, trong thời đại cách mạng 4.0, áp dụng công nghệ là xu thế tất yếu để thực hiện pháp luật tốt hơn.

Kính mời quý vị xem chi tiết bài viết Tại đây.

Phòng Tuyên huấn sưu tầm

Các tin khác: