Học bổng

THÔNG BÁO XÉT HỌC BỔNG KUMHO ASIANA VIET NAM LẦN THỨ 12 NĂM HỌC 2018 - 2019

12-09-2018

Tiếp nối hoạt động hằng năm, Quỹ học bổng "Kumho Asiana" sẽ trao 05 suất học bổng cho sinh viên khối Y1 năm học 2018 - 2019 trong cả khóa học.

Chi tiết thông báo  xin mời tải file tại đây.

Đơn xin tài trợ học bổng, tải tại đây.

Hồ sơ đăng ký học bổng, tải tại đây.

Phòng CTSV

Các tin khác: