Học bổng

Thông báo xét Học bổng Merro lần thứ 2 năm học 2018 - 2019

12-09-2018

Tổ chức Merro sẽ trao 03 suất học bổng (trong đó 01 suất đang được trao cho sinh viên khối Y5) với trị giá 120,000 JPY/suất/năm trong năm học 2018 - 2019. Học bổng được duy trì trong cả khóa học.

Chi tiết thông báo xin mời tải file tại đây.

Hợp đồng dự thảo quỹ Merro, tải tại đây.

Phòng CTSV

Các tin khác: