Học bổng

Thông báo xét Học bổng Thắp sáng niềm tin năm học 2018 - 2019

12-09-2018

Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin ra đời ngày 21/5/2007. Hằng năm Quỹ trao tặng học bổng toàn phần cho các em học sinh giỏi, thi đỗ đại học nhưng hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn không đủ khả năng theo học, giúp các em vượt qua khó khăn, thực hiện ước mơ chính đáng của mình là học tập và cống hiến cho đất nước.

Chi tiết thông báo xin mời tải file tại đây.

Phòng CTSV

Các tin khác: