Đào tạo đại học

Bản dự thảo Quyết định Ban hành Quy định thực hiện chương trình Giáo dục quốc phòng

11-09-2018

Kính gửi các đơn vị trong toàn Trường,

Phòng Quản lý Đào tạo Đại học đã tiến hành soạn thảo Quy định thực hiện chương trình Giáo dục quốc phòng và An ninh Trường Đại học Y Hà Nội. Phòng  Quản lý Đào tạo Đại học  kính gửi các đơn vị Bản dự thảo Quyết định Ban hành Quy định trên để các cá nhân và đơn vị được biết và gửi ý kiến đóng góp (nếu có) trước khi trình Ban Giám hiệu ban hành Quyết định.
Phòng ĐTĐH tiếp nhận các ý kiến đến hết ngày 30/9/2018. Người nhận: ThS. Đặng Thị Bích Ngọc, phòng 106 - nhà A1, ĐT: 0974290691, email: bichngocdang@hmu.edu.vn.
Sau thời hạn kể trên, đơn vị/cá nhân nào không có phản hồi coi như đồng ý với bản dự thảo trên.
 
Trân trọng cảm ơn./.
 
DOWNLOAD TẠI ĐÂY 

Phòng QLĐTĐH

Các tin khác: