Học bổng

Thông báo xét Học bổng Daewoong lần thứ 5 năm học 2018 - 2019

20-09-2018

Quỹ học bổng Daewoong sẽ trao 07 suất học bổng trị giá 1200USD/suất cho sinh viên khối Y4 hệ Bác sĩ Đa khoa và Bác sĩ Răng hàm mặt năm học 2018 - 2019.

Chi tiết thông báo xin mời tải file tại đây.

Hồ sơ đăng ký Học bổng Daewoong xin mời tải file tại đây.

Phòng CTSV

Các tin khác: