Tin tức -Truyền thông

Tuyên truyền sâu, giáo dục kỹ cho cán bộ, đảng viên về phòng, chống tham nhũng

20-09-2018

Hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đất nước ta đã giành được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

Kính mời quý vị xem chi tiết bài viết Tại đây.

Phòng Tuyên huấn sưu tầm

Các tin khác: