Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng của Trường Đại học Duy Tân

20-09-2018

Trường Đại học Duy Tân là một trong bốn trường Đại học ngoài Công lập đầu tiên được thành lập vào ngày 11/11/1994. Để đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu xã hội và sự thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân, Trường có nhu cầu tuyển dụng như sau:

Chi tiết thông báo xin mời tải file tại đây.

Phòng CTSV

Các tin khác: