Quy chế/Quy định

Bản dự thảo Quyết định Ban hành Quy định môn học Giáo dục thể chất

18-09-2018

ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Kính gửi các đơn vị trong toàn Trường,

Phòng Quản lý Đào tạo Đại học đã tiến hành soạn thảo Quy định môn học Giáo dục thể chất Trường Đại học Y Hà Nội.

Phòng  Quản lý Đào tạo Đại học  kính gửi các đơn vị Bản dự thảo Quyết định Ban hành Quy định trên để các cá nhân và đơn vị được biết và gửi ý kiến đóng góp (nếu có) trước khi trình Ban Giám hiệu ban hành Quyết định.

Phòng ĐTĐH tiếp nhận các ý kiến đến hết ngày 30/9/2018. Người nhận: ThS.BS Nguyễn Thị Thùy Linh, phòng 106 - nhà A1, ĐT: 0985661692, email: linhthuy@hmu.edu.vn

Sau thời hạn kể trên, đơn vị/cá nhân nào không có phản hồi coi như đồng ý với bản dự thảo trên.

Trân trọng cảm ơn./.

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

 

 

Phòng QLĐT Đại học

Các tin khác: