Tin tức -Truyền thông

Bộ trưởng Y tế cam kết xóa bỏ bệnh lao tại Việt Nam vào năm 2030

28-09-2018

Cuộc chiến chống bệnh lao trên toàn thế giới đang thiếu hụt kinh phí nghiêm trọng, khoảng 13 tỷ USD mỗi năm.

Kính mời quý vị xem chi tiết bài viết Tại đây.

Phòng Tuyên huấn sưu tầm

Các tin khác: