Học viên - Sinh viên

Thông báo tập trung Về việc tham dự Giao lưu, Đối thoại trực tiếp với đại diện học viên, sinh viên toàn trường năm 2018

12-10-2018

Thực hiện Kế hoạch hoạt động chủ yếu của Nhà trường năm 2018. Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu về việc tổ chức giao lưu, đối thoại trực tiếp với đại diện học viên, sinh viên hàng năm.

Thông báo tập trung xin mời tải file tại đây.

 

Phòng CTSV

Các tin khác: