Học viên - Sinh viên

Triển khai cuộc thi tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng

26-10-2018

Thực hiện Công văn số 1763/ĐHYHN-TCCB ngày 22/10/2018 của Trường Đại học Y Hà Nội về việc triển khai cuộc thi tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng. Đề nghị các đơn vị, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và các lớp sinh viên triển khai thực hiện, viết bài tham dự "Cuộc thi tìm hiểu về biên giới và Bộ đội biên phòng.

Bài dự thi gửi trước ngày 30/10/2018 để Nhà trường tổng hợp báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành đoàn Hà Nội.

Hình thức và địa điểm nộp bài dự thi xin mời tải file tại đây.

Thể lệ cuộc thi xin mời tải file tại đây.

Câu hỏi cuộc thi xin mời tải file tại đây.

Tài liệu tham khảo xin mời tải file tại đây.

Mẫu bìa và cách thức trình bày bài thi xin mời tải file tại đây.

Phòng CTSV

Các tin khác: