Tin tức -Truyền thông

Thông báo tuyển sinh lớp Đào tạo liên tục “Nam khoa cơ bản”.

29-10-2018

Căn cứ Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 9/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Quyết định số 2800/QĐ-ĐHYHN ngày 28/7/2016 về việc ban hành Quy định hoạt động đào tạo y tế liên tục của Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp CME “Nam khoa cơ bản”.

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Kiến thức. Sau khi kết thúc khóa học học viên có thể năm được:

-  Các kiến thức chuyên sâu về giải phẫu và sinh lý chức năng hoạt động tình dục, sinh sản và

nội tiết của nam giới.

-  Kiến thức về chẩn đoán và điều trị các bệnh lý nam khoa cơ bản.

-  Các kiến thức về phòng ngừa các bệnh lý cơ bản.

1.2. Kỹ năng 

-  Lập được bilan đánh giá chẩn đoán một số bệnh lý nam khoa cơ bản

-  Lập được pháp đồ điều trị chuẩn phù hợp với từng bệnh và từng bệnh nhân.

2. Đối tượng: 

-  Đối tượng học viên: là các bác sĩ đa khoa và chuyên khoa thuộc các chuyên ngành: Nam học, tiết niệu, nội tiết, sản khoa, lão khoa.

-  Số lương: 50 - 60 học viên/1 lớp

Mời tải file xem chi tiết: Thông báo

Phòng Quản lý ĐTSĐH

Các tin khác: