Thông báo

THÔNG BÁO: Tổ chức hội nghị khoa học bằng Tiếng Anh lần 5 dành cho sinh viên ĐH Y Hà Nội

20-11-2018

Tổ chức hội nghị khoa học bằng Tiếng Anh lần 5 dành cho sinh viên ĐH Y Hà Nội

THÔNG BÁO: Tổ chức hội nghị khoa học bằng Tiếng Anh lần 5 dành cho sinh viên ĐH Y Hà Nội

- Hạn đăng kí: trước ngày 30/11/2018

- Hạn nộp báo cáo toàn văn: 14/12/2018

- Dự kiến tổ chức: 9/1/2019

- Hỗ trợ kinh phí: 400.000 vnđ / báo cáo

View / Download Thông báo

DOWNLOAD MẪU BÁO CÁO

Phòng QLĐTĐH

Các tin khác: