Đào tạo đại học

THÔNG BÁO: Điểm thi tốt nghiệp tháng 11/2018

14-12-2018

Thông báo điểm thi tốt nghiệp tháng 11/2018:

1. Điểm thi tốt nghiệp Điều dưỡng Chương trình Tiên tiến khóa 5

Chi tiết tải file đính kèm: tại đây

2. Điểm thi tốt nghiệp Lý luận chính trị

Chi tiết tải file đính kèm : tại đây

3. Điểm thi tốt nghiệp Hệ Bác sĩ 

Chi tiết tải file đính kèm: tại đây

4. Điểm thi tốt nghiệp Hệ Cử nhân

Chi tiết tải file đính kèm: tại đây

Các tin khác: