Tin Tức Thanh tra

Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi

18-12-2018

Thông tư này áp dụng đối với Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); Thanh tra Sở GD&ĐT; cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục khác thực hiện các chương trình giáo dục thuộc quyền quản lý nhà nước của Bộ GD&ĐT; các tổ chức và cá nhân có liên quan đến các kỳ thi theo quy định. Các kỳ thi gồm thi tuyển sinh vào trung học phổ thông, thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi tuyển sinh trình độ đại học, thạc sĩ, thi cấp chứng chỉ và các hình thức xét tuyển, đánh giá luận văn, luận án.

Tải Văn bản tiếng Việt

 

Tải Văn bản gốc

1. Nội dung thanh tra thi

Theo Thông tư số 23/2016, việc thanh tra thi gồm thanh tra công tác chuẩn bị thi, thanh tra công tác coi thi, thanh tra việc chấm thi và thanh tra Hội đồng thi, như sau:

 
+ Công tác chuẩn bị thi: Thanh tra việc quán triệt, ban hành các văn bản chỉ đạo của Giám đốc Sở Giáo dục, người đứng đầu các cơ sở giáo dục, Hội đồng thi; việc thành lập Hội đồng thi, thông báo kế hoạch thi; công tác tiếp nhận hồ sơ; chuẩn bị cơ sở vật chất và đề thi phục vụ kỳ thi.
 
+ Công tác coi thi: Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng thi, Trưởng ban coi thi, trưởng điểm thi và trưởng ban thư ký, cán bộ coi thi, thư ký, những người liên quan và thí sinh.
 
+ Công tác chấm thi: Thanh tra công tác chuẩn bị chấm thi, chấm thi, quy trình nhập điểm, chấm phúc khảo, xử lý bài thi có dấu hiệu bất thường và thực hiện các chỉ đạo.
 

2. Nội dung thanh tra xét tuyển, xét tốt nghiệp theo Thông tư 23/2016, gồm:

+ Thanh tra công tác chuẩn bị xét tuyển về xây dựng và công bố đề án tuyển sinh; các điều kiện đảm bảo cho công tác xét tuyển.
 
+ Thanh tra công tác xét tuyển về thực hiện quy định xét tuyển và điểm trúng tuyển.
 
+ Thanh tra việc nhập học và kiểm tra hồ sơ thí sinh trúng tuyển.
 
+ Thanh tra việc xét, công nhận tốt nghiệp về việc thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp; xét miễn thi; xét đặc cách; điểm ưu tiên; xét tốt nghiệp.
 

3. Nội dung thanh tra việc tổ chức thực hiện và đánh giá luận văn, luận án

Thông tư số 23/TT-BGDĐT quy định tiến hành thanh tra đối với:

 
+ Điều kiện tổ chức thực hiện luận văn, luận án, gồm: Việc ban hành quy định; tổ chức thực hiện luận văn, luận án; lựa chọn đề tài, phân công cán bộ hướng dẫn; xây dựng kế hoạch nghiên cứu, tổ chức thực hiện luận văn, luận án; xét trình độ chuyên môn của người hướng dẫn và những thay đổi trong thực hiện luận văn, luận án.
 
+ Thanh tra việc tổ chức đánh giá luận văn, luận án về điều kiện thành lập hội đồng chấm luận văn, luận án; hình thức, địa điểm họp hội đồng; tổ chức chấm luận văn, luận án; việc lên điểm, báo cáo, lưu trữ.
 

4. Xử lý vi phạm

Theo Thông tư 23/BGDĐT, cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng thanh tra mà có các hành vi sau đây sẽ bị xử lý tùy theo mức độ vi phạm:

 
+ Không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu, chiếm đoạt, thủ tiêu tài liệu, vật chứng liên quan đến nội dung thanh tra;
 
+ Chống đối, cản trở, mua chuộc, trả thù, trù dập người thanh tra, người cung cấp thông tin, tài liệu cho hoạt động thanh tra; gây khó khăn cho hoạt động thanh tra;
 
+ Vu cáo, vu khống người thanh tra;
 
+ Đưa hối lộ;
 
+ Không thực hiện đúng kết luận, quyết định thanh tra;
 
+ Các hành vi khác.
 
 

Phòng Thanh tra

Các tin khác: