Miễn giảm học phí

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ VÀ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP

04-01-2019

Nhà trường hướng dẫn thực hiện chế độ miễn, giảm học phí và Hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên chính quy đang học tại trường (học kỳ II năm học 2018-2019).

NỘI DUNG THÔNG BÁO XIN MỜI TẢI FILE TẠI ĐÂY

+ Danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí học kỳ I và cả năm học 2018 - 2019.

+ Dự kiến Danh sách sinh viên xét miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2018 – 2019.

 

Phòng CTCT&HSSV

Các tin khác: