Học viên - Sinh viên

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG GẶP MẶT VÀ CHÚC TẾT CÁN BỘ LỚP, CÁN BỘ ĐOÀN VÀ CÁN BỘ HỘI SINH VIÊN

10-01-2019

Nhân dịp xuân Kỷ Hợi, Nhà trưởng tổ chức gặp mặt, chúc Tết cán bộ lớp, cán bộ Đoàn và cán bộ Hội sinh viên

Phòng CTCT&HSSV

Các tin khác: