Học viên - Sinh viên

Thông báo về việc thu học phí, kinh phí đào tạo học kỳ 2 năm học 2018 - 2019

24-01-2019

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ và Quyết định số 3038/QĐ-ĐHYHN ngày 28/6/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội về việc Ban hành mức thu học phí, kinh phí đào tạo hệ Đại học và Sau đại học của Trường Đại học Y Hà Nội năm học 2018-2019.

Nội dung chi tiết xin mời tải file tại đây.

Phòng CTSV

Các tin khác: