Tuyển dụng

Thông báo về việc tuyển dụng nhân sự Bác sỹ, Điều dưỡng của Viện Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa thuộc trường Đại học Y Hà Nội

08-03-2019

Viện Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa thuộc Trường Đại học Y Hà Nội có nhu cầu tuyển dụng một số vị trí.

Nội dung chi tiết xin mời tải file tại đây.

Phòng CTSV

Các tin khác: