Thông báo

Thông báo nhận hồ sơ đăng ký tham gia cuộc thi The MOVE và thực tập chuyên ngành Nội Thần kinh tại Cộng hòa Pháp năm 2019

06-03-2019

Thông báo nhận hồ sơ đăng ký tham gia cuộc thi The MOVE và thực tập chuyên ngành Nội Thần kinh tại Cộng hòa Pháp năm 2019

Thông báo nhận hồ sơ đăng ký tham gia cuộc thi The
MOVE và thực tập chuyên ngành Nội Thần kinh tại Cộng hòa Pháp năm 2019
 
Download
 
“The Move” là một chương trình đổi mới về giảng dạy qua đóng vai bắt chước
điệu bộ để dạy cho sinh viên y khoa triệu chứng nội Thần kinh, cụ thể là những
biểu hiện khác nhau của các bệnh thần kinh. Phương pháp này yêu cầu sinh viên
bắt chước những dấu hiệu và triệu chứng của từng căn bệnh thần kinh.
Phương pháp này đã được bắt đầu phát triển tại Bệnh viện Pitié Salpêtrière thuộc
Trường Đại học Y Pierre et Marie Curie – Cộng hòa Pháp, cái nôi về chuyên ngành
Thần kinh của thế giới từ khoảng năm 2014 bởi GS. Emmanuel ROZE.
 
 

Phòng QLĐT Đại học

Các tin khác: