Tin tức -Truyền thông

Hội nghị "Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và thể thao trường học" trong ngành Giáo dục.

13-03-2019

Thông báo kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại Hội nghị "Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và thể thao trường học" trong ngành Giáo dục.

Phòng Tuyên huấn Thông báo kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại Hội nghị "Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và thể thao trường học" trong ngành Giáo dục.

Toàn văn Thông báo:

 

 

 

Phòng Tuyên huấn

Các tin khác: