Tin tức -Truyền thông

Chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ 5 vào 1/4/2019

14-03-2019

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 44/CT - TTg về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2019.

Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng về việc xử lý văn bản đến số ký hiệu: 674/BGDĐT-VP, phòng Tuyên huấn trân trọng gửi tới quý độc giả và toàn thể các đơn vị bài viết:" Chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ 5 vào 1/4/2019", xem chi tiết Tại đây.

 

Phòng Tuyên huấn sưu tầm

Các tin khác: