Tin tức -Truyền thông

Kế hoạch triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2019

15-03-2019

Phòng Tuyên huấn thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, ATGT trong năm 2019 theo Kế hoạch triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2019 của BGD ĐT.

Nội dung chi tiết công văn số 181/KH-BGDĐT.

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Tuyên huấn

Các tin khác: