Tin tức -Truyền thông

Đối thoại cuối tuần: Đưa bác sĩ trẻ về cơ sở: Nêu cao tinh thần cống hiến, phục vụ người bệnh

25-03-2019

Đưa bác sĩ trẻ về cơ sở: Nêu cao tinh thần cống hiến, phục vụ người bệnh!

Đối thoại cuối tuần: Đưa bác sĩ trẻ về cơ sở: Nêu cao tinh thần cống hiến, phục vụ người bệnh Tại đây.

Bác sĩ trẻ thắp lửa nhiệt huyết tuổi trẻ nơi địa đầu Tổ quốc Tại đây.

Phòng Tuyên huấn sưu tầm

Các tin khác: