Tin tức -Truyền thông

Thông tin tuyên truyền, vận động tham gia giải thể thao năm 2019

28-03-2019

Công đoàn Trường thông báo tới tất cả đoàn viên các tổ công đoàn trong toàn trường cùng tham gia các nội dung thi đấu có trong kế hoạch tổ chức Hội thao năm 2019 của trường Đại học Y Hà Nội.

Nhằm "Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và thể thao trường học" trong ngành Giáo dục, Ban Chấp hành Công đoàn trường Đại học Y Hà nội phát động đoàn viên công đoàn trong toàn trường tham gia các nội dung Hội thao năm 2019 (căn cứ  theo Kế hoạch và thông báo số 238/TB-ĐHYHN ngày 01/3/2019).

Nội dung Thông báo.

 

Phòng Tuyên huấn

Các tin khác: