Miễn giảm học phí

Quyết định và Danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí năm học 2018-2019

20-03-2019

Chi tiết xin mời tải file theo từng Khối như sau: Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, bổ sung từ Y1-Y6 (học kỳ II).

Phòng CTCT&HSSV

Các tin khác: