Miễn giảm học phí

Quyết định và Danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí năm học 2015-2016

16-12-2016

Chi tiết danh sách xin mời nhấn vào từng khối sau: Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, RHM, bổ sung từ Y1-Y6 (học kỳ II)

Phòng CTCT&HSSV

Các tin khác: