Miễn giảm học phí

Quyết định và Danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí năm học 2014-2015

06-11-2014

Chi tiết xin mời tải file theo từng khối như sau: Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, RHM, Bổ sung từ Y1-Y6 (học kỳ II)

Phòng CTCT&HSSV

Các tin khác: