Tin tức -Truyền thông

Đổi mới công tác tuyên truyền phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

03-04-2019

Tập trung tuyên truyền, hướng dẫn để mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động nắm vững và chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2019.

Phòng Tuyên huấn giới thiệu đến quý độc giả bài viết: Đổi mới công tác tuyên truyền phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Xem chi tiết bài viết Tại đây.

Phòng Tuyên huấn sưu tầm

Các tin khác: