Thông báo

Kế hoạch tuyển sinh Đại học hệ chính quy, Văn bằng 2 ngành YHDP, Điều dưỡng VLVH năm 2019

05-04-2019

Kế hoạch tuyển sinh Đại học hệ chính quy, Văn bằng 2 ngành YHDP, Điều dưỡng VLVH năm 2019

1. Kế hoạch tuyển sinh Đại học hệ chính quy 2019:

Download

2. Kế hoạch tuyển sinh Văn bằng 2 ngành YHDP hệ chính quy năm 2019:

Download

3. Kế hoạch tuyển sinh ngành Điều dưỡng liên thông từ cao đẳng hình thức VLVH năm 2019:

Download

 

 

Phòng QLĐT Đại học

Các tin khác: