Tin tức -Truyền thông

Tuyên truyền về công tác khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ viên chức, người lao động của Công đoàn Trường

22-04-2019

Sức khỏe là vốn quý nhất của con người – Khám sức khỏe định kỳ là phòng bệnh!

      Trường Đại học Y Hà Nội thường xuyên tổ chức khám sức khỏe (KSK) định kỳ 01 lần/ năm đối với cán bộ viên chức (CBVC), người lao động (NLĐ) thuộc tổ chức Công đoàn; trước mỗi đợt KSK định kỳ, các thành viên Ban tổ chức rà soát, cân nhắc, xem xét kỹ lưỡng việc lựa chọn gói Khám, các hạng mục Khám, đảm bảo tiêu chí đạt chất lượng, hiệu quả cao. Trong mỗi dịp tổ chức KSK định kỳ, công tác kê đơn thuốc và theo dõi sức khỏe đối với từng người được thực hiện chu đáo và chi tiết; việc đánh giá, xếp loại sức khỏe CBVC, NLĐ được tiến hành nghiêm túc và bảo lưu hồ sơ.

      Năm nay, Nhà trường tổ chức KSK định kỳ tháng 4 - 5/2019; cụ thể:

      - Lấy máu xét nghiệm: 7h00 – 9h00, các ngày 24 – 25 – 26/4/2019.

      - Khám sức khỏe cho cán bộ: 7h15 – 11h30, các ngày 05 – 12 – 19/5/2019.

      Các Công đoàn Bộ phận, Tổ Công đoàn thông báo, nhắc nhở đoàn viên trong đơn vị tham gia KSK định kỳ đầy đủ, đúng lịch thời gian đã phân chia cụ thể theo các Khối (cán bộ đi khám sai lịch phải thông báo đặt lịch trước với BTC).

      Sức khỏe là vốn quý nhất của con người – Khám sức khỏe định kỳ là phòng bệnh!

 

 

Phòng Tuyên huấn

Các tin khác: