Tuyển dụng

Thông báo về việc tuyển dụng nhân sự Bác sĩ Y khoa

24-04-2019

Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận quy mô 1000 giường, 35 khoa phòng và 04 đơn vị: Tim mạch can thiệp, Ung bướu, Ngoại thần kinh và Huyết học Lâm sàng. Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận sẽ trở thành bệnh viện hạng I vào năm 2020 quy mô 1000 giường. Bệnh viện có nhu cầu tuyển dụng như sau:

Nội dung chi tiết xin mời tải file tại đây.

Phòng CTSV

Các tin khác: