Quy chế/Quy định

Dự thảo: Quy định Đào tạo trực tuyến

20-05-2019

Phòng QLĐTĐH thông báo tới các bộ môn về Dự thảo: Quy định Đào tạo trực tuyến

Phòng QLĐTĐH thông báo tới các bộ môn về Dự thảo: Quy định Đào tạo trực tuyến
Download tại đây
Thời gian đăng tải từ ngày 20/5/2019 đến hết 27/5/2019
Thông tin phản hồi đóng góp ý kiến gửi về Phòng theo địa chỉ email: lamvanchien@hmu.edu.vn đồng thời gửi bằng văn bản về Phòng Quản lý Đào tạo Đại học
Trân trọng cảm ơn!

Phòng QLĐT Đại học

Các tin khác: