Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng Bác sĩ đa khoa của Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thanh Hóa

29-05-2019

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thanh Hóa là bệnh viện chuyên khoa hạng II, tuyến tỉnh. Nhằm phát triển bệnh viện trong thời gian tới và đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, PHCN ngày càng cao của nhân dân.

Nội dung chi tiết xin mời tải file tại đây.

Phòng CTSV

Các tin khác: