Tuyển dụng

Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn tuyển dụng

31-05-2019

Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn có nhu cầu tuyển dụng 10 Bác sĩ

Nội dung chi tiết xin mời tải file tại đây.

https://docs.google.com/forms/d/1HrC1g0da6rh84BYuHErAQqW2i1Cjh_-Zpvkiif3RDAI/viewform

Phòng CTSV

Các tin khác: