Tuyển dụng

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định tuyển dụng

18-06-2019

Để đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn tới, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định cần bổ sung từ 10-15 bác sĩ đã khoa hoặc chuyên khoa

Nội dung chi tiết xin mời tải file tại đây.

Đăng ký ứng viên tại đây: https://docs.google.com/forms/d/1HrC1g0da6rh84BYuHErAQqW2i1Cjh_-Zpvkiif3RDAI/viewform

Phòng CTSV

Các tin khác: