Học viên - Sinh viên

Thông báo Nghỉ hè của sinh viên năm học 2018-2019

18-06-2019

Thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập đại học năm 2018 - 2019 số 1227/ĐHYHN-QLĐTĐH ngày 20/7/2018, thời gian nghỉ hè của sinh viên từ ngày 24/6/2019 đến ngày 04/8/2019.

Nội dung chi tiết xin mời tải file tại đây.

Phòng CTSV

Các tin khác: