Tin tức -Truyền thông

Công khai kết quả xét chọn của Hội đồng cấp cơ sở xét tặng DH TTND, TTUT

24-06-2019

Phòng Tổ chức Cán bộ kính gửi các đơn vị trong toàn Trường Công văn số 970/ĐHYHN-TCCB ngày 24/6/2019 về việc công khai kết quả xét chọn của Hội đồng cấp cơ sở xét tặng danh hiệu TTND, TTUT tại đây.

Các đơn vị, cá nhân có ý kiến về kết quả xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú lần thứ 13 - năm 2020, đề nghị gửi ý kiến bằng văn bản về Phòng Tổ chức Cán bộ trước ngày 09/7/2019 để Phòng Tổ chức Cán bộ tổng hợp, báo cáo Hội đồng.

Người nhận: CN. Nguyễn Thị Thu Hiền (b), Chuyên viên Phòng Tổ chức Cán bộ, Phòng 206, Nhà A1, ĐT: 0915069959.

(Các các nhân đề cử danh hiệu hoàn thiện báo cáo, minh chứng, nộp thêm 02 bộ hồ sơ về Phòng Tổ chức Cán bộ trước ngày 05/7/2019 để Trường trình Bộ Y tế)

Trân trọng cảm ơn./.

Các tin khác: