Tin tức -Truyền thông

Luật số 23/2008/QH12 của Quốc hội : LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

11-07-2019

Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về Kế hoạch tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học giai đoạn 2019 - 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phòng Tuyên huấn xin gửi tới quý độc giả Luật số 23/2008/QH12 của Quốc hội: Luật Giao thông đường bộ, xem chi tiết Tại đây.

Phòng Tuyên huấn sưu tầm

Các tin khác: