Tuyển dụng

Bệnh viện Than - Khoáng sản tuyển dụng

25-07-2019

Bệnh viên Than - Khoáng sản thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, có nhu cầu tuyển dụng như sau:

Thông tin tuyển dụng chi tiết  vui lòng xem tại đây  

Đăng ký ứng viên tại đây: https://docs.google.com/forms/d/1HrC1g0da6rh84BYuHErAQqW2i1Cjh_-Zpvkiif3RDAI/viewform

Các tin khác: