Học viên - Sinh viên

Lịch Học tập Tuần sinh hoạt Công dân HSSV năm học 2019 - 2020 dành cho các khối từ Y2 đến Y6

01-08-2019

Căn cứ Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" trong các trường ĐH, CĐSP, TCSP năm học 2019 - 2020; Phòng CTSV xây dựng lịch học tập cho sinh viên các khối từ Y2 đến Y6 như sau:

Nội dung chi tiết xin mời tải file tại đây.

Để thuận tiện cho việc sử dụng đường truyền trực tuyến "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" năm học 2019-2020 từ ngày 05/8/2019 đến ngày 10/8/2019 được tổ chức tại các giảng đường 201, 202, 301, 302 nhà B4 mới.

Đề nghị các lớp sinh viên lưu ý thực hiện.

Thường trực Ban tổ chức: ThS. Bùi Thị Huyền Ngân. ĐT: 0912837258 hoặc số nội bộ: 3167.

Phòng CTSV

Các tin khác: