Học viên - Sinh viên

Thông báo về việc tốt nghiệp của BSYK và CNYK năm 2019

08-08-2019

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Nhà trường Phòng CTSV xin thông báo đến các Bác sĩ Y khoa và Cử nhân Y khoa tốt nghiệp năm 2019 một số nội dung

Thông báo tập trung Lễ tốt nghiệp và thời gian trả bằng, hồ sơ xin mời tải file tại đây.

Người đến nhận bằng cần báo với Cán bộ trả bằng Số thứ tự của mình trong Sổ gốc cấp văn bằng.

Thông tin Sổ gốc cấp văn bằng HỆ CỬ NHÂN xin mời tải file tại đây.

Thông tin Sổ gốc cấp văn bằng HỆ BÁC SĨ xin mời tải file tại đây.

 

Phòng CTCT&HSSV

Các tin khác: