Thông báo

Thông báo tuyển sinh AUF 2019: Chương trình đào tạo Bác sỹ Y khoa tăng cường tiếng Pháp

10-08-2019

Hãy trở thành sinh viên của Chương trình đào tạo Bác sỹ Y khoa tăng cường tiếng Pháp - Dựa trên đề án hợp tác giữa Trường Đại học Y Hà Nội và Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF)

1. Khái quát chương trình đào tạo, cơ hội việc làm

Download

2. Lộ trình học tiếng Pháp

Download

Phòng QLĐT Đại học

Các tin khác: