Tin tức -Truyền thông

Vì một Việt Nam mạnh về biển, giàu từ biển (Bài 1)

14-08-2019

Bài 1 - Chủ quyền biển, đảo Việt Nam – đậm trong sử liệu

Thực hiện nhiệm vụ phổ biến tuyên tryền về biển, đảo Việt Nam. Phòng Tuyên huấn kính mời quý độc giả quan tâm theo dõi loạt bài viết Tại đây

Phòng Tuyên huấn sưu tầm

Các tin khác: