Học viên - Sinh viên

THÔNG BÁO BIÊN CHẾ TỔ LỚP CHO SINH VIÊN KHỐI Y1 NĂM HỌC 2019 - 2020

24-08-2019

DANH SÁCH SINH VIÊN KHỐI Y1 NĂM HỌC 2019 - 2020 ĐƯỢC BIÊN CHẾ TỔ, LỚP XIN MỜI TẢI FILE TẠI ĐÂY.

- Chủ nhiệm khối Y1: ThS. Hồ Thị Ánh Châm, điện thoại liên hệ: 0986.527.147

Phòng CTCT&HSSV

Các tin khác: