Tin tức -Truyền thông

Thông báo Tuyển dụng viên chức của Trường Đại học Y Hà Nội

26-08-2019

Trường Đại học Y Hà Nội ban hành Công văn số 1363/ĐHYHN-TCCB ngày 21/8/2019 về việc tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2019 với số lượng 120 người (có Công văn kèm theo)
Thời gian nhận phiếu dự tuyển: từ ngày 26/8/2019 đến ngày 25/9/2019 (có Mẫu phiếu kèm theo)
Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Tổ chức Cán bộ, Phòng 206, Nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội, Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội.
Trân trọng cảm ơn./.

Các tin khác: