Tin tức -Truyền thông

Thông báo tuyển sinh lớp CME

29-08-2019

1. Phòng QLĐTSĐH: Thông báo tuyển sinh lớp CME “Y học bào thai cơ bản” - Khóa 1. Khóa học do Trường ĐHYHN phối hợp với Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và các chuyên gia Quốc tế tổ chức giảng dạy. Chi tiết xem tại Thông báo tuyển sinh.

 

2. Phòng QLĐTSĐH: Thông báo tuyển sinh lớp CME “Nam khoa”- Khóa 2 và lớp CME “Nam khoa cơ bản” - Khóa 2. Khóa học do các giảng viên Bộ môn Ngoại và Trung tâm Nam học Bệnh viện ĐHYHN giảng dạy.  Chi tiết xem tại Thông báo tuyển sinh.

  • Thông báo tuyển sinh : Tải file
  • Đơn đăng ký tham gia khóa học Nam học cơ bản : Tải file
  • Đơn đăng ký tham gia khóa học Nam học : Tải file

 

Các tin khác: