Học viên - Sinh viên

Thông báo về việc thu học phí, kinh phí đào tạo năm học 2019-2020 của Sinh viên Y khoa

30-08-2019

Thông báo thu học phí, kinh phí đào tạo năm học 2019-2020 xin mời tải file tại đây.

Quyết định bàn hành mức thu học phí, kinh phí đào tạo năm học 2019-2020 xin mời tải file tại đây.

Phòng CTSV

Các tin khác: